X2000.EU

A private web site in Stockholm.

Kontakt postmaster@X2000.EU

Det svenska snabbtåget blev en succé.

Det svenska snabbtåget X2000, utvecklat av SJ och ASEA, är annorlunda på så vis att det kan köra fort på spår som egentligen inte medger så höga hastigheter. Tricket är att tåget har en bankningsteknik som lutar vagnarna inåt i kurvorna och kompenserar för sidokrafterna och det blir därför bekvämt även i kurvor med liten radie. Exempelvis kan X2000 köra 180 km/h i kurvor med 1000 meters radie. Ett vanligt loktåg kan där bara köra 140 km/h.

 

 

 

 

Hur man når webbmästaren:

E-mail: Postmaster@X2000.EU